administrator

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี และ…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนาม MOU

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการปรับระบบอากาศให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณนพดล…