เจ้าหน้าที่ งานมอบหน้ากาก N99 และ ชุด PAPR

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ อว. และ วช. มอบ “หน้ากาก N99 และชุด PAPR ให้องค์การเภสัชกรรม และกรุงเทพมหานครส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID – 19 โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ตามประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บุคลากรฝ่ายบริหารฯ ร่วมวานสถาปนา กทม.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สนธ.

1 2 3 8