NMU news

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทด็อกควิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ บริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ ตกลงร่วมมือกันใช้แอปพลิเคชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯเพื่อทำกิจกรรมวิชาการ เช่น การบรรยายวิชาการความรู้แบบออกอากาศสด การบรรยายวิชาการแบบบันทึกวิดีโอ การทำ Cases Presentation การติวสอบบอร์ดของแพทย์การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ และงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ทุกสาขา รวมถึงตกลงทำช่องทางในการสื่อสารของแพทย์และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดากำหนดทำพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา…

ขอเชิญชาวนวมินทราธิราช ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “พิกุลแก้ว มินิมาราธอน 2023” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้วชิรพยาบาล 🏥

สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานวิ่งภายใต้แนวคิด “Run to Share” รายได้หลักๆค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสนับสนุนจัดหาปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ราชนาวีสโมสร แบ่งออกเป็น 10 กม. และ 4 กม. สมัครได้แล้ววันนี้ https://race.thai.run/phikulkaewminimarathonดร.อำพัน…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house 2022 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์