ศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 31 มีนาคม 2564

วันที่ (31 มี.ค.64) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นางอรพิน สุขสองห้อง พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับสำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

วันที่ (4 มี.ค. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต สปป.ลาว นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสได้รับพระบรมราชานุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11