ภาพกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 31 มีนาคม 2564

วันที่ (31 มี.ค.64) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นางอรพิน สุขสองห้อง พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับสำหรับการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้…

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

วันที่ (4 มี.ค. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต สปป.ลาว นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสได้รับพระบรมราชานุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์