วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่เข้าทำงานฉีดปลวกประจำเดือน กันยายนโดยรอบภายในและภายนอกสำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์