ฉีดปลวก ประจำเดือน กันยายน 2563

ฉีดปลวก ประจำเดือน กันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่เข้าทำงานฉีดปลวกประจำเดือน กันยายนโดยรอบภายในและภายนอกสำนักงานอธิการบดี