ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่ เข้าทำการล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม