วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่ เข้าทำการล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม