งานสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปี

ประมวลภาพ งานสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปีวันศุกร์ที่ 13 พฤศิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://drive.google.com/…/1naw07taPBEvGJekbQuSk1QR… ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 Preparedness and Lessons Learned during COVID-19

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 Preparedness and Lessons Learned during COVID-19 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/195md8rxUNnYgxsnt7o… ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี