ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานเขตดุสิต

ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สำนักงานเขตดุสิต

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางอรพิน สุขสองห้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตดุสิต