ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเครื่องดนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *