เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ-โดรน

ข่าวประชาสัมพันธ์