ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะ-โดรน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *