มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ลงนาม MOU

วันที่ (17 ก.พ. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ร่วมด้วย ศ.ธเรศ ศรีสถิตย์ นางภัทรนันท์ ชมภูแสง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดยทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนและบุคลากรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *