อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดี กับ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

วันที่ (4 มี.ค. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ อดีตเอกอัครราชทูต สปป.ลาว นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสได้รับพระบรมราชานุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *