มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดากำหนดทำพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรโดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์

ขอเชิญชาวนวมินทราธิราช ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “พิกุลแก้ว มินิมาราธอน 2023” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้วชิรพยาบาล 🏥

สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานวิ่งภายใต้แนวคิด “Run to Share” รายได้หลักๆค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสนับสนุนจัดหาปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ราชนาวีสโมสร แบ่งออกเป็น 10 กม. และ 4 กม. สมัครได้แล้ววันนี้ https://race.thai.run/phikulkaewminimarathonดร.อำพัน วิมลวัฒนา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้ร่วมแถลงข่าวและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวขอบคุณ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.สาธิต. คูระทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ผศ.นพ.อนุแสง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house 2022 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เมื่อวันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงพื้นที่ตรวจสภาพแวดล้อมในสำนักงานของส่วนงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยให้คำแนะนำทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (5ส) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช