ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house 2022 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอเพลงในหัวข้อ “พระคุณของแม่” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคฑา แสงเผือก นักศึกษาชั้นปีที่…

เจ้าหน้าที่ ถ่ายวิดีทัศน์และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ ออฟฟิศซินโดรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายทำวิดีทัศน์ งานบริการวิชาการ เรื่อง ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564