บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์…

ร่วมมือจัดการศึกษาและฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ…

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ (31 มี.ค.64) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ช่วยพยาบาล โดยมี นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี นายไพโรจน์…

นวมินทร์ จับมือ True พัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์และการศึกษา

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์และด้านการศึกษา (MOU) โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ผศ.อนุแสง…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ลงนาม MOU

วันที่ (17 ก.พ. 64) รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ร่วมด้วย ศ.ธเรศ ศรีสถิตย์ นางภัทรนันท์ ชมภูแสง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสำคัญของการสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา…