ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

ข่าวและกิจกรรม

IMG_0108

บุคลากรฝ่ายบริหารฯ ร่วมวานสถาปนา กทม.

อ่านต่อ

21263_๒๐๑๒๐๒_14

ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สำนักเขตดุสิต

อ่านต่อ

37324

ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563

อ่านต่อ

จองห้องประชุมออนไลน์

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1.ส่วนงานตรวจสอบห้องว่างจาก ตารางการจองใช้ห้อง 

2.ส่วนงานทำการจองห้องประชุมผ่าน ลิ้งค์จองห้องประชุม 

(กรุณาจองห้อง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ จะได้ทดสอบระบบการใช้งานร่วมกับส่วนงานที่ขอจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการลดความผิดพลาด )


หมายเหตุ...ในการจอง หากยังไม่ได้รับ Email ยืนยันการจองถือว่าท่านยังไม่ได้รับการอนุญาติให้ใช้ห้อง
และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการจัดการประชุม กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบภายใน 2 วัน ก่อนการจัดประชุม

IMG_3249

ยืมวัสดุและครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์ notebook, เครื่องอัดเสียง, กล้องถ่ายภาพ, pointer)

คอมพกพา
family-sentiment-8-opening-collage-hanging-picture-frame

ภาพกิจกรรม งานมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้