มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน การสร้างนวัตกรรม ร่วมมือจัดตั้งห้องปฎิบัติการกลาง เพื่อให้บริการทดสอบด้านห้องปฎิบัติการ การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า หน้ากากอนามัย N95 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) และอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาระบบคุณภาพ เทคนิคและนวัตกรรม จากความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน และยังสนับสนุนด้านการทำวิจัย พัฒนาผ้าที่ผลิตจาก พอลิโพรพิลีนสปันบอนด์ เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ชุด หรืออุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องควบคุมโรคและห้องผ่าตัดและในโอกาสนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ได้สนับสนุนผ้า Spunbond ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากคนไข้ Covid-19 ได้แก่ ชุด Isolation Gown และชุด Coverall ที่ผลิตจากผ้า Spunbond และมอบพลาสติกคลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอเชีย โพลีแซค จำกัด ให้กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใช้ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1db0GlpXhp-1mPhaHMnRF2DFunzJTSP1N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *