ส่งมอบหลอด มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ส่งมอบหลอด มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

วันที่ 3 กันยายน 2563 นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่งมอบหลอดที่ใช้แล้วและทำความสะอาด ลอตแรก จำนวน 128 อัน ในกิจกรรม “หลอดมีค่าอย่าทิ้ง” ให้กับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *