วันที่ 3 กันยายน 2563 นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่งมอบหลอดที่ใช้แล้วและทำความสะอาด ลอตแรก จำนวน 128 อัน ในกิจกรรม “หลอดมีค่าอย่าทิ้ง” ให้กับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ข่าวประชาสัมพันธ์