วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยแนะนำบุคลากรเข้าใหม่ นางสาวณัฐมล นิ่มวร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ ประชุมงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์