จัดเตรียมสถานที่ งาน mou ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

จัดเตรียมสถานที่ งาน mou ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

จัดเตรียสถานที่ งาน พิธีลงนามความร่วมมือ กับ กรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *