จัดเตรียสถานที่ งาน พิธีลงนามความร่วมมือ กับ กรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563