ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานระยะเวลา 3 ปี (ระยะที่ 2) (ปีงบประมาณ 2563-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าคอม

2 thoughts on “ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *