ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ทำความสะอาดสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ เข้าทำการล้างทำความสะอาด ขัดพื้น ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *