วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ เข้าทำการล้างทำความสะอาด ขัดพื้น ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน ธันวาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์