ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยครั้งนี้เป็นการ รายงานผลการทำงาน และปัญหาในการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *