วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยครั้งนี้เป็นการ รายงานผลการทำงาน และปัญหาในการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์