มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 48 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สนธ.

ข่าวประชาสัมพันธ์