วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายทำวิดีทัศน์ งานบริการวิชาการ เรื่อง ปรับท่า ใช้ยา (ใกล้ตัว) บอกลาโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์