เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house และปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house 2022 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565

และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *