วันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดสถานที่งาน open house 2022 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565

และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์