ฉีดปลวก ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ฉีดปลวก ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่เข้าทำงานฉีดปลวกประจำเดือน ตุลาคมโดยรอบภายในและภายนอกสำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *