วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 งานอาคารสถานที่เข้าทำงานฉีดปลวกประจำเดือน ตุลาคมโดยรอบภายในและภายนอกสำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์