การจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานระยะเวลา 3 ปี (ระยะที่ 2) (ปีงบประมาณ 2563-2564)

เอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์_compressed

ข่าวประชาสัมพันธ์