ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 Preparedness and Lessons Learned during COVID-19 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/195md8rxUNnYgxsnt7o…

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์