ประมวลภาพ งานสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปีวันศุกร์ที่ 13 พฤศิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://drive.google.com/…/1naw07taPBEvGJekbQuSk1QR…

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์