งานสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปี

งานสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปี

ประมวลภาพ งานสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 10 ปีวันศุกร์ที่ 13 พฤศิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่https://drive.google.com/…/1naw07taPBEvGJekbQuSk1QR…

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *