หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอเพลงในหัวข้อ “พระคุณของแม่” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายคฑา แสงเผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอารียา สิทธิลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกมลพิชญ์ แก้วทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *