พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากล

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ  บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด ลงนาม MOU พัฒนาการสอนด้านระบบความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากล
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายสมพร ม่วงแก้ว กรรมการบริษัท และนางสาวเรวดี ธารธนารัตน์ กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นเทค ซีเคียวริตี้แอนด์เรสคิว จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ อาคารเกษมศรี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและ นศ. ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาทักษะการทำงาน การประกอบอาชีพ การเรียนการสอนในด้านระบบความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และการบรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานสากล และเติบโตไปอย่างมีศักยภาพ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *