มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ สถาบันเพิ่มผลผลผลิตแห่งชาติ ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ สถาบันเพิ่มผลผลผลิตแห่งชาติ ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

👉วันที่ 11 มีนาคม 2567 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ต่อจากนั้นอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารพาเยี่ยมชม อาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สำหรับกพิธีลงนามในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พัฒนาหลักสูตรตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ต่อยอดนโยบายการจัดการเมืองเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมร่วมกัน💕

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด https://drive.google.com/…/12meIpCCrRq7T…

😀 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *